#zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie #zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie #zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie

Usługi księgowe

uśmiechnięta kobieta w pracy

Nasza oferta usług księgowych skoncentrowana jest na świadczeniu kompleksowej księgowości dla firm rozliczających się w ramach różnych ustrojów podatkowych. Zapraszamy do współpracy duże spółki, średniej wielkości przedsiębiorstwa, działalności z sektora MSP czy też JDG. Obsługujemy także osoby fizyczne, które wymagają rozliczania wynajmu!

 

Prowadzenie księgowości uproszczonej i pełnej

Prowadzimy zarówno księgowość pełną firm, jak i tą uproszczoną. Oznacza to, iż rozliczamy wszystkie dostępne w polskim systemie podatkowym narzędzia ewidencjonowania danin względem Urzędu Skarbowego. Mowa o ryczałcie ewidencjonowanym, księgach przychodów i rozchodów oraz księgach handlowych. Rozliczamy również inne ewidencje, w tym te dotyczące środków trwałych, niematerialnych i prawnych czy też dokumentów źródłowych.

Ponadto sporządzamy roczne deklaracje rozliczeniowe, sprawozdania finansowe łącznie z informacjami dodatkowymi (bilans, rachunek wyników, sprawozdań GUS) oraz dokumenty dla ZUS. Dbamy o wszystkie powinności księgowo-rachunkowe i kadrowo-płacowe, które narzucone są na działalność klienta według przepisów Ordynacji Podatkowej!

Bezpłatna wycena usług księgowych

Zachęcamy do kontaktu, podczas którego bezpłatnie wycenimy usługi księgowe po dokładnym zapoznaniu się z Państwa działalnością i potrzebami. Wszelkie opłaty miesięczne za ww. usługi, roczne rozliczenia oraz usługi podatkowe ustalamy indywidualnie przed podpisaniem umowy! Zapłata następuje zaś po wystawieniu faktury VAT gotówką lub przelewem.