#zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie #zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie #zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie

Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych - Błonie

kostka z literami

Sporządzamy i przekazujemy deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego. Zapewniamy pełną reprezentację klienta przed organami kontrolnymi, a także dbamy, by odpowiednie dokumenty w formie elektronicznej zostały złożone w terminach. Obliczamy zatem zaliczki miesięczne lub kwartalne na podatek dochodowy wedle przyjętego przez przedsiębiorcę ustroju podatkowego. Służymy również radami, a w razie nieścisłości składamy w imieniu Państwa firm stosowane wyjaśnienia do urzędów. Ponadto informujemy naszych klientów o przysługujących zwolnieniach podatkowych oraz ulgach.

 

Rodzaje deklaracji podatkowych dla przedsiębiorców

Sporządzamy i przekazujemy do US wszystkie rodzaje deklaracji podatkowych, które dostępne są dla przedsiębiorców. Mowa między innymi o:

  • PIT-36 przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej);
  • PIT-36L przy opodatkowaniu według podatku liniowego;
  • PIT-28 przy opodatkowaniu ryczałtem;
  • PIT-16A przy opodatkowaniu według karty podatkowej;
  • deklaracjach osób fizycznych prowadzących JDG;
  • deklaracjach osób fizycznych świadczących wynajem;
  • comiesięcznej wysyłce JPK_V7M i JPK_V7K w przypadku czynnych podatników VAT.