#zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie #zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie #zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia - Błonie

dokumenty

Oferujemy prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Mowa zatem o wszystkich dobrach podmiotu gospodarczego, które wchodzą w skład jego majątku. Środki trwałe mogą być przy tym zarówno nabyte, jak i wytworzone we własnym zakresie, zawsze jednak kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania. Zalicza się do nich:

  • budowle i budynki,
  • lokale będące odrębną własnością firmy,
  • maszyny,
  • wyposażenie biurowe,
  • urządzenia,
  • środki transportu,
  • cenne przedmioty,
  • inwentarz żywy,
  • technologie.

 

Kto musi prowadzić ewidencję środków trwałych?

Ewidencja środków trwałych związana jest z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ryczałtu. W wielu przypadkach można jednak z niej zrezygnować np. przy środkach trwałych o tzw. niskiej wartości. Podkreślić jednak należy, iż bez takiej ewidencji nie można w działalności wykonywać korzystnych odpisów amortyzacyjnych.