#zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie #zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie #zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie

Prowadzenie ksiąg handlowych - Błonie

mężczyzna w pracy

Duże spółki, które każdego roku osiągają spore przychody, muszą prowadzić księgi handlowe księgowości pełnej. Zalicza się je do bardzo rozbudowanych narzędzi ewidencjonowania podatków, dodatkowo rozszerzanych o rachunki zysków i strat, wykazy składników aktywów i pasywów, a także o sprawozdania finansowe. Oznacza to konieczność wypełniania licznych procedur księgowych, które doskonale znają nasi księgowi. Dostosowują oni współpracę z klientem do ustroju podatkowego jego firmy, a nawet do struktury jego organizacji czy sektora gospodarczego, w którym działa. Staramy się zatem podchodzić do Państwa potrzeb w indywidualny sposób, a o szczegółach chętnie opowiemy podczas niezobowiązujących rozmów.

 

Zakres usług księgowych w ramach prowadzenie ksiąg handlowych

Nasz zakres usług w ramach prowadzenie ksiąg handlowych klienta to między innymi:

  • bieżące ewidencjonowanie nawet najmniejszych operacji gospodarczych,
  • sporządzanie miesięcznych wydruków ksiąg handlowych,
  • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
  • prowadzenie ewidencji VAT, wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ordynacją Podatkową.