#zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie #zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie #zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie

Przygotowanie przekazów/przelewów ZUS - Błonie

kalkulator

W imieniu naszych klientów dbamy o wszystkie powinności ich działalności gospodarczych względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przygotowujemy przekazy/przelewy ZUS, a także wysyłamy niezbędne zgłoszenia pracowników. Przypominamy również o możliwości korzystania z różnych ulg w opłacaniu składek, które dotyczą odroczenia w płatności, jej rozłożenia na raty, a nawet umorzenia. Zawsze trzymamy „rękę na pulsie” tak, by nie musieli Państwo samodzielnie wykonywać żadnych czynności księgowych i administracyjnych! Wszystko to przy atrakcyjnych kosztach i z gwarancją wysokiej jakości oraz poufności danych.

 

Obsługa PUE ZUS naszych klientów

Każdy płatnik składek ubezpieczeniowych może korzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W imieniu naszych klientów, którzy przygotowali dla nas niezbędne pełnomocnictwa, regulujemy wszelkie powinności w tymże Systemie. Odbieramy ważne wiadomości i kontrolujemy prawidłowość dokonywania wszelkich opłat.