#zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie #zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie #zamowonline - realizujemy zamówienia online – kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie

Sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych - Błonie

długopis

Oferujemy sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Państwa firm. Wypełniamy i wysyłamy do ZUS formularze ZUS DRA, które mogą być podpisywane certyfikatem kwalifikowanym w oprogramowaniach interfejsowych np. w programie Płatnik. Prócz tego załatwiamy wszelkie sprawy dotyczące deklaracji podatkowych, a także sprawozdań finansowych wraz z bilansami, rachunkami wyników oraz sprawozdaniami GUS. Zapraszamy do korzystania z naszych stałych i doraźnych usług księgowych – szczególnie polecamy długofalową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową!

 

Kiedy sprawozdanie finansowe jest obowiązkowe w firmie?

Sprawozdania finansowe to dokumenty przygotowywane obligatoryjnie tylko przez podmioty prowadzące księgi rachunkowe i uzyskujące roczne przychody netto przekraczające 2 miliony euro. Muszą one zawierać bilanse, a także rachunki zysku i strat. To one wykazują oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty przedsiębiorstwa, a także obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Podkreślić jednak warto, że sprawozdania finansowe to nie tylko narzędzia kontrolne dla organów skarbowych. Dokumenty te pozwalają zarządom spółek określać rzeczywistą sytuację majątkową organizacji.